El paper de la Wikipedia en la gestió de la reputació: una anàlisi de les millors i les pitjors companyies dels Estats Units

Marcia W. DiStaso, Marcus Messner

Resum


Ser considerada una de les millors companyies dels Estats Units és un gran honor, però la bona reputació no eximeix aquestes empreses de trobar aspectes negatius a la Wikipedia, l'enciclopèdia en línia editada en col·laboració. Mitjançant una anàlisi de contingut de les companyies que tenen millor i pitjor reputació dels Estats Units, aquest estudi demostra que el contingut negatiu dels articles corporatius que es publiquen a la Wikipedia supera el contingut positiu independentment de la reputació de l'empresa. S'ha comprovat que tant les millors com les pitjors companyies contenen més continguts negatius que positius. És una qüestió important, ja que la Wikipedia no és només un dels llocs web més populars del món, sinó que s'ha convertit en un dels primers indrets per buscar informació corporativa. Tot i que s'han trobat més continguts relacionats amb la responsabilitat social corporativa en les entrades de les deu companyies amb millor reputació, aquests quedaven eclipsats per qüestions vinculades amb escàndols o assumptes legals. La conclusió és que els professionals de les relacions públiques haurien de supervisar i actualitzar periòdicament els seus articles corporatius a la Wikipedia independentment de la companyia per a la qual treballin. 


Paraules clau


Wikipedia; gestió de la reputació; Estats Units; supervisió; mitjans socialsDOI: http://dx.doi.org/10.7238/d.v0i14.1473

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.