Panoràmica de la wikimediasfera

David Gómez Fontanills

Resum


En aquest article es proposa el terme wikimediasfera per a referir-se al conjunt de projectes wiki, comunitats d'editors, normes i entitats que s'articulen entorn del moviment Wikimedia per a produir coneixement lliure a l'abast de tothom. Es fa una descripció de la wikimediasfera presentant-ne els principals projectes i característiques, així com les seves diverses dimensions: comunitària, tecnològica, normativa, social i institucional. Se'n situa el context i se n'assenyalen els límits difusos. S'explica el paper de les comunitats d'editors de cada projecte i l'autonomia que tenen unes respecte de les altres, i també en relació amb la Fundació Wikimedia. Finalment, hom dibuixa un panorama de conjunt de la wikimediasfera.Paraules clau


Wikimedia; Wikipedia; MediaWiki; bé comunitari lliure; comunitats d’editors; autonomia editorial; programari lliureDOI: http://dx.doi.org/10.7238/d.v0i14.1476

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.