Ús de la Viquipèdia per al desenvolupament de recursos lingüístics: el WordNet 3.0 català i castellà

Antoni Oliver, Salvador Climent

Resum


En aquest article presentem l'estat de la qüestió en l'ús de la Viquipèdia per a tasques relacionades amb el processament del llenguatge natural i tres aplicacions que hem creat per a l'enriquiment d'un recurs lingüístic de gran abast: el WordNet versió 3.0 per al català i castellà. Els investigadors en aquesta àrea fa anys que cerquen vies perquè les aplicacions integrin informació sobre coneixement del món, d'una manera més o menys estructurada, ja que aquest tipus de coneixement ha demostrat ser molt important per a resoldre de manera satisfactòria moltes tasques de processament del llenguatge. La Viquipèdia pot respondre perfectament a aquesta demanda d'informació amb l'avantatge del seu accés lliure i la seva actualització constant.


Paraules clau


Viquipèdia; WordNet; processament del llenguatge natural; recursos lingüísticsDOI: http://dx.doi.org/10.7238/d.v0i14.1474

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.