La veritat de la Viquipèdia

Nathaniel Tkacz

Resum


Què significa l'afirmació que la Viquipèdia té una relació amb la veritat? Que la Viquipèdia conté, malgrat que sovint es digui el contrari, tot un dispositiu de la veritat? En aquest article vull mostrar que, en realitat, la Viquipèdia té dues relacions diferents amb la veritat: una de ben coneguda i que constitueix la base dels comentaris populars i acadèmics, i una altra que es refereix a aspectes també ben coneguts de la Viquipèdia, però que no s'ha entès en termes de la veritat. Demostro aquí la doble relació de la Viquipèdia amb la veritat a través d'una detallada anàlisi d'una de les principals normes que regeixen a la Viquipèdia, el 'punt de vista neutral' (que alhora és un dels 'cinc pilars' del projecte). Finalitzo l'article demostrant el que es posa en qüestió quan diem que la Viquipèdia té un 'règim de la veritat' i com això repercuteix en els comentaris existents.


Paraules clau


viquipèdia; punt de vista neutral; PVN; veritat; col·laboracióDOI: http://dx.doi.org/10.7238/d.v0i14.1514

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.