Núm. 16 (maig 2014)

Número complet

Veure o descarrega el número complet PDF PDF (dossier) PDF (dossier) (English)

Sumari

Editorial

Editorial PDF PDF (English) PDF (Español) ePUB ePUB (English) ePUB (Español)
Narcís Figueras, Francesc Núñez 1-2 | 42-43 | 84-85

Dossier

Els nous parlants de llengües minoritàries: pertinences i legitimitats PDF PDF (English) ePUB ePUB (English)
Maite Puigdevall 3-5 | 44-46
Nous parlants de basc: identitat i legitimitat PDF PDF (English) PDF (Español) ePUB ePUB (English) ePUB (Español)
Ane Ortega, Estibaliz Amorrortu, Jone Goirigolzarri, Jacqueline Urla, Belen Uranga 6-17 | 47-58 | 86-97
Perfils de neoparlants de gallec PDF PDF (English) PDF (Español) ePUB ePUB (English) ePUB (Español)
Fernando Ramallo, Bernadette O’Rourke 18-24 | 59-66 | 98-105
La conversió en nous parlants d’irlandès: les mudes lingüístiques al llarg del cicle vital PDF PDF (English) ePUB ePUB (English)
John Walsh, Bernadette O'Rourke 25-32 | 67-74
La construcció de desigualtats en espais bilingües: l’ensenyament del català a dones immigrants PDF PDF (English) ePUB ePUB (English)
Tulay Caglitutuncigil Martinez 33-41 | 75-83


Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.