Núm. 11

Sumari

Editorial

Editorial PDF PDF (English) PDF (Español)
Francesc Núñez

Dossier

Els media a través de les pràctiques: una aproximació etnogràfica als estudis de comunicació PDF PDF (English) Dossier complet Full dossier (English)
Elisenda Ardèvol, Antoni Roig
Parlant sobre la vida dels altres: fent etnografia en la comunitat de fans del Big Brother brasiler PDF PDF (English)
Bruno Campanella
Contingut local al Brasil: marc conceptual i implicacions metodològiques PDF PDF (English)
Tori Holmes
La representació de l’acció política en els mitjans de comunicació: creences i frustracions relacionades amb internet en les campanyes britàniques de solidaritat internacional PDF PDF (English)
Veronica Barassi
Els nous mitjans i les protestes en les societats híbrides PDF PDF (English)
Virginia Melián
La telenovel·la religiosa: la producció d’una cultura popular devota a Indonèsia PDF PDF (English)
Rianne Subijanto

Miscel·lània

Adolescents i fotoblogs: la construcció de la identitat per mitjà del joc PDF PDF (Español)
Sílvia Burset, Lydia Sánchez
Creació automàtica de diccionaris multilingües especialitzats en noves àrees temàtiques PDF
Joaquim Moré
Relacions entre la identitat catalana i la percepció de vitalitat etnolingüística en una mostra d’estudiants universitaris PDF
M. Àngels Viladot, Moisès Esteban
Introducció de l'ensenyament en línia en Humanitats: estudis de cas sobre l'acceptació d'activitats en línia per part del professorat de llengües clàssiques PDF PDF (English)
Dimitrios Vlachopoulos


Digithum és una revista impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons

Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.