Start Submission Become a Reviewer

Viewing Metrics for:

Ficcionar la teoria social: l'ús de la ficció per enriquir, informar i desafiar la imaginació teòrica: IntroduccióIntroducció

Published on 25 Jul 2019.

We record metrics using Google Analytics, PLoS Lagotto and UPs Twitter Scraper.

  • Views: unique visits to the article full text.
  • Downloads: user downloads of PDF and XML.
  • Citations: citing articles in CrossRef.
  • Twitter: tweets, retweets and mentions.
  • Facebook: mentions of this article.
  • Wikipedia: citing articles in Wikipedia.

Return to Article