Start Submission Become a Reviewer

Reading: El castell de Mur virtual

Download

A- A+
Alt. Display

Technical

El castell de Mur virtual

Author:

Marta Sancho Planas

Abstract

La idea de realitzar un passeig virtual per un castell dels segles XI-XII, sorgeix en veure les possibilitats reals dels recursos informàtics en la restitució dels ambients del nostre passat històric. En el nostre cas la idea inicial va ser una proposta suggerida per l'Eloi Biosca, professor de l'I.E.S Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès, el qual ja havia treballat en la restitució virtual d'altres espais. La seva proposta va ser recollida per les professores Dra.Teresa Vinyoles i Dra. Marta Sancho, del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona, les quals van suggerir que s'escollís com a espai referent el Castell de Mur (Pallars Jussà), per trobar-se en aquests moments en procés d'excavació i sobre el que hi havia un projecte de recuperació del monument. El fet que es tracti d'un dels castells romànics més ben conservats de tot Catalunya i que no hagi sofert grans variacions pel que fa a la seva estructura el convertien en el lloc idoni per a realitzar aquest projecte.
How to Cite: Sancho Planas, M., 2001. El castell de Mur virtual. Digithum, (3). DOI: http://doi.org/10.7238/d.v0i3.596
Published on 21 Nov 2001.

Downloads

  • PDF (CA)

    comments powered by Disqus