Start Submission Become a Reviewer

Reading: The Internet and Society de James Slevin

Download

A- A+
Alt. Display

Books

The Internet and Society de James Slevin

Author:

Francesc Núñez Mosteo

Abstract

El llibre de James Slevin comença constatant, com bona part de la literatura sobre el tema, la contrarietat de sentiments que aixeca Internet, i per aquesta raó es proposa contribuir a "endreçar" el terreny conceptual que ens permeti acostar-nos a la nova cultura emergent amb menys perplexitat.

Des de bon començament s'accepta que Internet presenta una dimensió cultural nova, però que per entendre l'especificitat de la "cultura d'Internet" cal tenir ben present que el seu contingut simbòlic i la interacció en línia estan immergits en contextos socials i històrics ben diferents i ben definits. S'han de conèixer i estudiar aquests contextos.

L'objectiu principal explícit en el llibre és l'elaboració d'eines conceptuals que ens permetin abordar les implicacions teòriques i pràctiques d'Internet en la cultura moderna.

How to Cite: Núñez Mosteo, F., 2001. The Internet and Society de James Slevin. Digithum, (3). DOI: http://doi.org/10.7238/d.v0i3.599
Published on 01 May 2001.

Downloads

  • PDF (CA)

    comments powered by Disqus