Start Submission Become a Reviewer

Reading: Noves SL, Revista de Sociolingüística - Direcció General de Política Lingüística (...

Download

A- A+
Alt. Display

E-Journals

Noves SL, Revista de Sociolingüística - Direcció General de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya)

Author:

Miquel Strubell

Abstract

Noves SL, Revista de sociolingüística

neix a la tardor de 2000 com a hereva directa del butlletí publicat durant més de deu anys en format paper per l'Institut de Sociolingüística Catalana (Direcció General de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya). És una revista en llengua catalana que acull, a més, articles en altres llengües, com veiem al número 2 (hivern de 2001) en què hi ha contribucions de Christohper Longman, Paul O'Donnell, Bossia Kornoussova i Björn H. Jernudd en llengua anglesa. El primer article a part, els altres tres ofereixen també versions traduïdes al català.

How to Cite: Strubell, M., 2001. Noves SL, Revista de Sociolingüística - Direcció General de Política Lingüística (Generalitat de Catalunya). Digithum, (3). DOI: http://doi.org/10.7238/d.v0i3.602
Published on 01 May 2001.

Downloads

  • PDF (CA)

    comments powered by Disqus